PK – Pressefotografenes klubb

En interesseorganisasjon for norske pressefotografer og fotojournalister.


Om

PK – Pressefotografenes klubb – er en interesseorganisasjon for norske pressefotografer og fotojournalister. Hvert år arrangerer PK «Årets Bilde»-konkurransen og DOK-festivalen i Fredrikstad med foredrag, bildevisninger og utstillinger for dokumentarfoto og fotojournalistikk. 


Kontakt

Styret
styret@pk.no

Jarle Aasland (leder)
jarle.aasland@aftenbladet.no

Eivind Senneset (nestleder)
eivind.senneset@gmail.com

Per-Anders Rosenkvist (kasserer) 
perand@online.no

Therese Alice Sanne (styremedlem)
therese.alice.sanne@gmail.com

Martin Slottemo Lyngstad (styremedlem) 
martin@slottemolyngstad.no

Wanda Nathalie Nordstrøm (styremedlem)
wandanord@gmail.com

Christian Belgaux (styremedlem)
christianbelgaux@gmail.com

Ingun Mæhlum (styremedlem)
fotodama@gmail.com


Fakturaadresse

Pressefotografenes Klubb
Postboks 7020 St. Olavsplass
0130 Oslo

Org.nr. 976777573